مدیریت دانش

 • 4228 بار

پرسنل کارازموده و دانش سازمانی، سرمایه‌های اصلی هر سازمان برای موفقیت و دستیابی به اهداف آن مجموعه محسوب می‌شوند. سازمان‌های پیشرو و موفق، همواره در حال ایجاد و پیاده‌سازی فرایندهایی برای مدیریت و به کارگیری بهینه این سرمایه‌های ارزشمند هستند. این مهم با مدیریت دانش و توانمندسازی مدیران و پرسنل سازمان محقق می‌شود.
مدیریت دانش به مجموعه‌ای از فعالیت‌های نظام‌مند گفته می‌شود که جهت دستیابی به ارزش سازمانی بالاتر از طریق تشکیل، گسترش و تسهیم دانش در دسترس، صورت می‌گیرد. دانش در دسترس، کلیه اسناد و گزارش‌های داخل سازمان و تجربیات و اموخته‌های پرسنل آن را شامل می‌شود.

همان طور که می‌دانیم هنوز تعریف جامع و مانعی برای مدیریت دانش (KM) ارائه نشده است. به طور بسیار خلاصه می‌توان گفت:
هدف مدیریت دانش، در اختیار قرار دادن دانش درست، در زمان مورد نیاز، برای افراد مناسب است.
این موضوع در ابتدا چندان پیچیده به نظر نمی‌رسد اما از آنجایی که در هر سازمان، ارتباط تنگاتنگی با نوع دانش، راهبردها، ساختار، فعالیت، اهداف و پرسنل آن دارد، اغلب پیچیده‌تر از آن است که در ابتدا انتظار داریم. بنابراین به تعبیر جامع‌تر:

مدیریت دانش، فرایند منسجمی است که، با بهره‌گیری از فناوري اطلاعات و تعاملات انسانی، سرمایه‌هاي دانشی سازمان (اعم از پنهان و اشکار) را شناسایی، مدیریت و تسهیم میکند. به این ترتیب، دانش ارزشمند هر سازمان در درون خود، به شکلی پویا، تولید، تکمیل، حفظ و منتقل می‌شود تا بهره هوشی مجموعه به صورت موثر و کاربردی افزایش یابد. مدیریت دانش از روش‌هاي متنوع و گسترده تولید، تصرف، مراقبت، سازمان‌دهی، طبقه‌بندی، ذخیره‌سازي، جابجایی و تسهیم دانش در داخل سازمان استفاده می‌کند تا پرسنل مورد نظر در زمان و مکان مناسب، به دانش مورد نیاز دسترسی داشته باشند. هدف مدیریت دانش، صیانت از دانش صرفا به خاطر نفس دانش نیست بلکه قصد نهایی آن، افزایش ارزشمندی و دستیابی به اهداف سازمانی است.

در هر کارخانه و سازمانی دو نوع کلی از دانش وجود دارد: دانش اشکار  و دانش پنهان ، که در مجموع، سرمایه‌های دانشی سازمان را تشکیل می‌دهند.

دانش اشکار، مانند نقشه‌ها، اطلاعات، شرح مراحل تولید و اجرای یک فرایند، قابل مستندسازی و قابل ارائه به دیگران است. این نوع دانش، به راحتی قابل تبدیل به اسناد است و به صورت گزارش، مقاله، دستورالعمل، کتاب، عکس، فیلم و غیره ثبت می‌شود.
دانش پنهان، وابسته به فرد است و در جریان کار ایجاد می‌شود. این نوع دانش، که جایی مکتوب نمی‌شود و حاصل سال‌ها تجربه پرسنل کارازموده است، معمولا به سختی قابل انتقال است. دانش پنهان، مهم‌ترین پایه برای خلق دانش جدید است و به گفته نوناکای ژاپنی ، کلید افرینش دانش جدید، در بسیج و تبدیل دانش پنهان به دانش اشکار است.
بی‌شک، هر دو نوع دانش برای سازمان‌ها مهم و ضروری‌اند. برخی از صاحب‌نظران آنها را به کوه یخ تشبیه کرده‌اند که بخش پنهان آن در اب و قسمت اشکارش بیرون از اب قرار دارد. مدیریت دانش تلاش می‌کند، ضمن ازدیاد و توسعه بخش نامرئی، آن را قابل رویت نماید.

  برخی فواید مدیریت دانش عبارتند از:

 • اگاهی از میزان دانش موجود و نیاز سازمان برای کسب دانش جدید
 • حفظ دانش سازمانی و انتقال تجارب هنگام خروج یا جابجایی پرسنل کارازموده (بازنشستگی، جا به جایی و ...)
 • حفظ دانش مشاوران و سایر دانش‌های خریداری‌شده
 • اخذ تصمیمات مهم مدیریتی با استفاده از دانش و تجربیات پیشین سازمان
 • اجماع دانش سازمانی و جلوگیری از موازی‌کاری
 • اشتراک تجارب کارکنان با یکدیگر
 • تشویق پرسنل در ایجاد، تکمیل، تسهیم و درخواست دانش
 • کاهش اتلاف هزینه‌ها ناشی از تکرار اشتباهات
 • کاهش هزینه‌های ناشی از پرورش مجدد نیروهای کارازموده
 • استفاده بهینه از دانش سازمانی
 • توسعه سازمان مطابق با نیازهای روز
 • ارتقای درون-سازمانی بر اساس شایسته‌محوری

درباره ما

 • هسته های اولیه شکل گیری موسسه، با فعالیت موسسه روانشناسی و مدیریت دکتر شهیدی، از سال 1384 با برگزاری کارگاه‌های اموزش مهارت‌های مدیریت، فنون مذاکره، ارتباط موثر و زبان بدن اغاز شد. به تدریج و با توجه به استقبال گروه های هدف، فعالیت موسسه، به سایر…

تماس با ما:
تهــران، کـوی نصـر (گیـشا)،
علیالی غربی، خیابان صائمی شمالی ، شماره 28/1

تلفن 1: 340 278 88 021
تلفن 2: 758 240 88 021
فکس: 341 278 88 021
info@drshahidi-institute.com
dr.enayat.shahidi@gmail.com