توانمندسازی روانشناختی مدیران

  • 4061 بار

دسترسی به اطلاعاتی که به جنبه‌های مختلف کار افراد کمک می‌کند مسلما موجب توانمند‌سازی آنها می‌شود. زمانی که افراد احساس توانمندی می‌کنند چنین اطلاعاتی را به کار خواهند برد، فعالانه آنها را به اجرا در خواهند اورد و به اشتراک خواهد گذاشت. بنابراین خلق و نواوری دانش بدون افراد توانمند میسر نخواهد بود. یقینا چنانچه افراد با انگیزه، در فرایند خلق دانش به کار گماشته شوند، تمایل دارند دانش خود را به اشتراك بگذارند و فعالانه موارد جدید را جستجو کنند. آنها موارد جدید را در سازمان به کار میگیرند و به تدریج، از آنجایی که نیازشان به دانش افزایش یافته، دانش بیشتری را به دست می‌اورند. وقتی که افراد توانمند احساس کنند خودمختاری بیشتری دارند و فعالیت‌هایشان تاثیر بیشتری بر مجموعه دارد، در فعالیت‌های متنوع مدیریت دانش، بیشتر همکاری می‌کنند.

بنابراین افرادی که احساس شایستگی و اثرگذاری بیشتری می‌کنند دانش خود را بیشتر به اشتراك میگذارند. توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان، به صورت گسترده‌ای آنها را به سمت فعالیت‌های مدیریت دانش سوق می‌دهد.

  اما توانمندسازی مدیران به موضوع مدیریت دانش محدود نمی‌شود. به دليل نقش كليدي عامل انساني در موفقیت سازمان‌ها، نقش توانمندسازي روان‌شناختي مدیران بـه عنوان بارزترین عامل تسهيل‌گر، از اهمیت به سزایی برخوردار است. لذا یادگیری این مهارت‌ها و ايجاد امادگي‌هاي لازم جهت مشاركت فعال در نیل به اهداف سازمانی برای تمامی مدیران و کارشناسان مجموعه ضروري است. بی‌شک، توانمندسازي مدیران موجب ایجاد شرايط مساعد و ارتقای سطح بهداشت روانی محیط کار می‌شود.

ارتقای سطح بهداشت روانی به نوبه خود موجب شکل‌گیری فضای کاری بهتر و همین طور رضایت بیشتر پرسنل خواهد شد. به عبارت دیگر توانمندسازی مدیران (به طور اخص) و کلیه پرسنل (به طور اعم) موجب افزایش قابل‌توجه بهره‌وری و راندمان کاری شرکت می‌شود. در چنین فضایی تک تک پرسنل در تمامی رده‌های شغلی و مدیریتی، خود را عضوی از یک خانواده بزرگ حس می‌کنند، اهمیت هویت شغلی خود را درک و به آن افتخار می‌کنند و با احساس مسوولیت و دلسوزی بیشتری به ایفای نقش کلیدی خود در مجموعه می‌پردازند. بنابراین توانمندسازي روانشناختي مدیران، موجب تضمین تداوم موفقیت‌ها و پیشرفت‌های شرکت می‌گردد.

درباره ما

  • هسته های اولیه شکل گیری موسسه، با فعالیت موسسه روانشناسی و مدیریت دکتر شهیدی، از سال 1384 با برگزاری کارگاه‌های اموزش مهارت‌های مدیریت، فنون مذاکره، ارتباط موثر و زبان بدن اغاز شد. به تدریج و با توجه به استقبال گروه های هدف، فعالیت موسسه، به سایر…

تماس با ما:
تهــران، کـوی نصـر (گیـشا)،
علیالی غربی، خیابان صائمی شمالی ، شماره 28/1

تلفن 1: 340 278 88 021
تلفن 2: 758 240 88 021
فکس: 341 278 88 021
info@drshahidi-institute.com
dr.enayat.shahidi@gmail.com